Arvete aruanne

 ...annab Teile ülevaate esitatud või saadud arvetest ja nende tasumistest.

Aruande koostamiseks antakse ette
 • Arvete alguskuupäev
 • Arvete lõpukuupäev
 • Tasumise alguskuupäev
 • Tasumise lõpukuupäev
 • Kliendi grupp või konkreetne klient
 • Kas vaatleme ostuarveid või müügiarveid
 • Aruande kuju
  • Puudub (tuleb ainult kokku-rida)
  • Ainult kliendid (tuleb ainult klientide loetelu ilma liigituseta)
  • Põhigrupid (tulevad ainult liigituse põhigrupid)
  • Grupid (tuleb liigitus, aga ilma klientideta)
  • Pikk (tuleb liigitus koos klientidega)
 • Detailsus
  • Arved (väljastatakse ka konkreetsed arved, kuupäev ja number)
  • Ettemaksud (tasumised, millel arvet veel pole)
 • Arvete filter
  • Tasumata (aruandesse tulevad tasumata arved)
  • Osaliselt tasutud (aruandesse tulevad osaliselt tasutud arved)
  • Tasutud (aruandesse tulevad täielikult tasutud arved)
Aruande veerud on valitavad: 
 • (Kliendi või kliendigrupi) Nimetus
 • Lõppsumma
 • Lõppsumma baasvaluutas
 • Tasutud summa
 • Tasutud summa baasvaluutas
 • Staatus (tekstina, kas on tasutud, tasumata või osaliselt)