Firmade saldoraamat

 ...annab ülevaate partnerfirmade saldodest: palju oleme klientidele müünud ja kuidas on laekumiste seis või palju oleme tarnijatelt ostnud ja kuidas ostude eest tasunud. Aruande koostamisel antakse ette:
 • Vaadeldav ajavahemik
 • Firma grupp või konkreetne firma
 • Kas vaatleme ostusid või müüke
 • Firmade kuju
  • Puudub (tuleb ainult kokku-rida)
  • Ainult firmad (tulevad firmad ilma grupeeringuta)
 • Detailsus
  • Arved ja ettemaksed
  • (Tasumis)kontod
Aruandesse väljastatakse veergudena
 • Firma kood
 • Firma nimetus
 • Saldo vaadeldava perioodi algul
 • Müük (või ost) kokku perioodi jooksul
 • Tasumine perioodi jooksul, kontode lõikes, kui nii oli detailsusena valitud
 • Kursivahe tulu ja kursivahe kulu
 • Tasumine kokku
 • Saldo vaadeldava perioodi lõpus