Laekumiste aruanne

 ...näitab Teile kes ja kui palju on esitatud müügiarvete eest tasunud.

Aruande algvormil antakse ette
 • (Laekumiste) alates-kuupäev
 • (Laekumiste) kuni-kuupäev
 • Kliendi grupp või konkreetne klient
 • Deebetkonto
 • Aruande kuju
  • Kompaktne (aruandesse tulevad ainult kliendid või kontod)
  • Pikk (aruandesse tulevad kliendid või kontod ja nende alla laekumised)
  • Detailne (aruandesse tulevad kliendid või kontod, nende alla laekumised ja nende alla arved)
 • Valik, kas koostada aruanne kontode järgi või klientide järgi
 • Valik, kas väljastada summad baasvaluutas ja/või arve valuutas
Aruandesse väljastatakse
 • Kliendi kood ja nimetus (või konto)
 • Tasutud summa
 • (Arvega) kaetud summa
 • Katmata summa
Pika kuju puhul väljastatakse kliendi rea alla algtingimustega sobivad tasumised (kuupäev, tasumisdokumendi number, summad). Detailse kuju puhul väljastatakse tasumise alla arve või arvete andmed (kuupäev, number, summa).