Laosaldoraamat

 ...ehk laokäibeandmik näitab meile ühe või mitme lao käivet: mis oli laoseis mingi perioodi alguses, palju tuli kaupa sisse, palju läks kaupa välja ja mis on lõppseis.

Filtrina saab ette anda:
 • Alates-kuupäev
 • Kuni-kuupäev
 • Ladu või laod
 • Toote grupp või toode
Laokäibeandmiku võib sarnaselt teistele aruannetele koostada toote seadistatavate tunnuste lõikes. Etteantav aruande kuju on samuti sama mis teiste aruannete puhul:
 • Puudub (tooteid ei väljastata aruandesse)
 • Ainult Tooted (aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted ilma hierarhilise jaotuseta)
 • Põhigrupid (aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo toodete grupid)
 • Ainult grupid (aruandesse väljastatakse toodete gruppide hierarhia ilma konkreetsete toodeteta)
 • Pikk (aruandesse väljastatakse toodete hierarhiapuu koos konkreetsete toodetega)

Lisaks saab filtrina atte anda toote seadistatavaid tunnuseid. Veergude valik on:
 • Nimetus
 • Ühik
 • Algsaldo
 • Sissetulek
 • Väljaminek
 • Lõppsaldo
ja allveergudena saab tellida:
 • Kogus tükkides
 • Kogus kastides
 • Täiskastid + tükid
 • Summa laohindades