Laoseisude aruanne

Nagu nimigi ütleb, näitab laoseisude aruanne, mis seisud meil laos on ja seda mingil kindlal kuupäeval. Aruanne koostatakse müügisaatelehtede ja ostusaatelehtede põhjal. Põhifiltrina antakse ette:
 • Kuupäev
 • Ladu või laod
 • Toote grupp või toode
Aruannet saab koostada toote seadistatavate tunnuste lõikes. Aruande kujuna saab valida nagu ikka:
 • Puudub (tooteid ei väljastata aruandesse)
 • Ainult tooted (aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted ilma hierarhilise jaotuseta)
 • Põhigrupid (aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo toodete grupid)
 • Ainult grupid (aruandesse väljastatakse toodete gruppide hierarhia ilma konkreetsete toodeteta)
 • Pikk (aruandesse väljastatakse toodete hierarhiapuu koos konkreetsete toodetega)
Detailsuseks saab valida ka partii või laohinnad või mõlemad. Lisafiltriks saab kehtestada toote seadistatavaid tunnuseid. Veergudena on valitavad:
 • Nimetus
 • Ühik
 • Kogus tükkides
 • Kogus kastides
 • Täiskastid+tükid
 • Summa laohinnas