Müükide aruanne

 ...annab ülevaate müükidest: kellele on müüdud, mida on müüdud, milliste hindadega, milliste soodustustega jmt. Nagu ka teiste aruannete puhul, on müükide aruandes võimalik Teil endal valida, milline aruanne välja hakkab nägema.

Müükide aruanne koostatakse müügisaatelehtede alusel.

Põhifiltrina antakse ette
 • Kuupäevade vahemik
 • Ladu või laod, millistest tooted on müüdud
 • Kliendi grupp või grupid, kes on tooteid ostnud
 • Klient või kliendid, kes on tooteid ostnud
 • Toote grupp või grupid, mida müüdi
 • Toode või tooted, mida müüdi
 • Teostaja või teostajad, kes müüsid
Lisaks saab valida, kas aruanne koostatakse kliendi tunnuste lõikes või toote tunnuste lõikes või mitte kumbagi lõikes. Saab valida nii klientide kui ka toodete kuju:
 • Puudub (kliente/tooteid ei väljastata aruandesse)
 • Ainult Kliendid/Ainult Tooted (aruandesse väljastatakse konkreetsed kliendid/tooted ilma hierarhilise jaotuseta)
 • Põhigrupid (aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo klientide/toodete grupid)
 • Ainult grupid (aruandesse väljastatakse klientide/toodete gruppide hierarhia ilma konkreetsete klientideta/toodeteta)
 • Pikk (aruandesse väljastatakse klientide/toodete hierarhiapuu koos konkreetsete klientide/toodetega)
Kui aruandesse väljastatakse konkreetsed kliendid (kujud "Ainult kliendid" või "Pikk"), siis saab aruandesse väljastada ka kliendi allüksusi.

Kui aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted (kujud "Ainult tooted" või "Pikk"), siis saab detailsuseks valida
 • Partiid
 • Laohinnad
 • Müügihinnad
Saab valida, kas aruanne koostatakse selliselt, et kõigepealt on klientide jaotus ja selle all toodete jaotus või vastupidi. Aruannet saab koostada ka teostajate lõikes.

Filtrina saab veel ette anda toote seadistatavaid tunnuseid ja kliendi seadistatavaid tunnuseid.

Käibe ja käibemaksu liigid annavad veel võimalusi filtrite häälestamiseks. Saab valida, kas aruande koostamisel lähevad arvesse saatelehe read, mis on
 • Standardkäibemaksuga (praegu 20 %)
 • Vähendatud käibemaksuga (praegu 9 %)
 • Käibemaksuvabad
Samuti saab valida, kas arvestada saatelehtede ridadega, millel on tooted
 • Standardkäibemaksuga (praegu 20 %)
 • Vähendatud käibemaksuga (praegu 9 %)
 • Käibemaksuvabad
Lisaks saab valida, kas arvestame käivet
 • Plusskogusega (tavaline müük)
 • Miinuskogusega (tagastus)
 • Sisekäivet (toote liikumine ettevõtte sees)
 • Taaraga
 • Allüksustega
Aruande veergudena saab valida
 • (Toote ja/või kliendi) nimetus
 • Toote ühik
 • Toote tootja
 • Kasutajate grupp
 • (Toote ja/või kliendi) seadistatavad tunnused
 • Kogus tükkides
 • Kogus kastides (kui on seadistatud)
 • Summa laohinnas
 • Summa müügihinnas
 • Soodustuste summa
 • Laokasum (müügihinna ja laohinna vahe)
 • Netokäive
 • Käibemaksu summa
 • Brutokäive
 • Kogus muudes ühikutes (kilod, liitrid vmt)