Müügitellimuste aruanne

 ...annab ülevaate müügitellimuste seisust: mida on meilt tellitud, kes on tellinud, millisteks tähtaegadeks, milliste hindadega, kui palju jmt. Põhifiltrina antakse ette
 • Alates kuupäev
 • Kuni kuupäev
 • Ladu
 • Kliendi grupp või klient
 • Toote grupp või toode
 • Tähtaegade vahemik
 • Aktsepteeritud/Aktsepteerimata tellimused
 • Ammendatud/Ammendamata tellimused
Saab määrata, mis järjekorras aruanne koostatakse: kas enne kliendid ja nende all tooted või vastupidi. Aruande võib koostada kliendi seadistatavate tunnuste või toote seadistatavate tunnuste lõikes. Aruande kujuks võib valida 
 • Puudub (kliente/tooteid ei väljastata aruandesse)
 • Ainult Kliendid/Ainult Tooted (aruandesse väljastatakse konkreetsed kliendid/tooted ilma hierarhilise jaotuseta)
 • Põhigrupid (aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo klientide/toodete grupid)
 • Ainult grupid (aruandesse väljastatakse klientide/toodete gruppide hierarhia ilma konkreetsete klientideta/toodeteta)
 • Pikk (aruandesse väljastatakse klientide/toodete hierarhiapuu koos konkreetsete klientide/toodetega)
 Lisaks saab filtrina atte anda nii toote kui ka kliendi seadistatavaid tunnuseid. Aruande veergudeks saab valida järgmisi suurusi
 • (Toote/Kliendi) nimetus
 • Toote ühik
 • Tellitud kogus tükkides ja kastides
 • Tellitud kogus muudes ühikutes
 • Reserveeritud kogus tükkides/kastides
 • Reserveerimata kogus tükkides/kastides
 • Müüki saadetav kogus tükkides ja kastides
 • Müüdud kogus tükkides ja kastides
 • Müümata kogus tükkides ja kastides
 • Tähtaeg
 • Tellitud summa
 • Reserveeritud summa
 • Reserveerimata summa
 • Müüki saadetav summa
 • Müüdud summa
 • Müümata summa