Ostude aruanne

 ...aitab meil selgusele jõuda, misasja siin üldse ostetakse, mis hindadega ja kellelt. Aruanne koostatakse ostusaatelehtede põhjal. Sarnaselt teiste aruannetega antakse põhifiltrina ette
 • Alates kuupäev
 • Kuni kuupäev
 • Tarnija grupp või tarnija
 • Ladu
 • Toote grupp või toode
Aruannet saab koostada tarnija seadistavate tunnuste lõikes või toote seadistatavate tunnuste lõikes. Muidugi saab valida nii tarnijate kui ka toodete kuju
 • Puudub (tarnijaid/tooteid ei väljastata aruandesse)
 • Ainult tarnijad/Ainult tooted (aruandesse väljastatakse konkreetsed tarnijad/tooted ilma hierarhilise jaotuseta)
 • Põhigrupid (aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo tarnijate/toodete grupid)
 • Ainult grupid (aruandesse väljastatakse tarnijate/toodete gruppide hierarhia ilma konkreetsete tarnijate/toodeteta)
 • Pikk (aruandesse väljastatakse tarnijate/toodete hierarhiapuu koos konkreetsete tarnijate/toodetega)
Filtriks saab kehtestada ka toote ja/või tarnija seadistatavad tunnuseid. Detailsusena saab aruandesse paigutada
 • Partiid
 • Laohinnad 
 • Ostuhinnad
Käibe ja käibemaksu liigid annavad veel võimalusi filtrite häälestamiseks. Saab valida, kas aruande koostamisel lähevad arvesse ostusaatelehe read, mis on
 • Standardkäibemaksuga (praegu 20 %)
 • Vähendatud käibemaksuga (praegu 9 %)
 • Käibemaksuvabad
Samuti saab valida, kas arvestada ostusaatelehtede ridadega, millel on tooted
 • Standardkäibemaksuga (praegu 20 %)
 • Vähendatud käibemaksuga (praegu 9 %)
 • Käibemaksuvabad
Lisaks saab valida, kas arvestame käivet
 • Plusskogusega (tavaline müük)
 • Miinuskogusega (tagastus)
 • Allüksustega
Veergudeks saab valida
 • Nimetus
 • Ühik
 • Kogus tükkides ja kastides
 • Summa laohinnas
 • Summa ostuhinnas
 • Summa müügihinnas
 • Laokasum
 • Käibemaksu summa
 • Brutokäive
Kui on valitud summa müügihinnas, tuleb osutada ka hinnakirja koodile ja hinnakirja kuupäevale.