Ostutellimuste aruanne

  ...näitab ostutellimuste olukorda: kellelt ja mida oleme tellinud, kui palju, millal laekub, milliste hindadega jmt. Ostutellimuste aruanne koostatakse ostutellimuste alusel. Põhifilter on
 • Alates kuupäev
 • Kuni kuupäev
 • Tarnija grupp või tarnija
 • Ladu
 • Toote grupp või toode
 • Tähtaegade vahemik
 • Ammendatud/Ammendamata tellimused
Saab määrata, mis järjekorras aruanne koostatakse: kas enne tarnijad ja nende all tooted või vastupidi. Aruande võib koostada tarnija seadistatavate tunnuste või toote seadistatavate tunnuste lõikes. Aruande kujuks võib valida 
 • Puudub (tarnijaid/tooteid ei väljastata aruandesse)
 • Ainult tarnijad/Ainult Tooted (aruandesse väljastatakse konkreetsed tarnijad/tooted ilma hierarhilise jaotuseta)
 • Põhigrupid (aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo tarnijate/toodete grupid)
 • Ainult grupid (aruandesse väljastatakse tarnijate/toodete gruppide hierarhia ilma konkreetsete tarnijate/toodeteta)
 • Pikk (aruandesse väljastatakse tarnijate/toodete hierarhiapuu koos konkreetsete tarnijate/toodetega)
Lisaks saab filtrina atte anda nii toote kui ka tarnija seadistatavaid tunnuseid. Aruande veergudeks saab valida järgmisi suurusi
 • (Toote/tarnija) nimetus
 • Toote ühik
 • Tellitud kogus tükkides ja kastides
 • Ostetud kogus tükkides ja kastides
 • Ostmata kogus tükkides ja kastides
 • Tähtaeg
 • Tellitud summa
 • Ostetud summa
 • Ostmata summa