Võlgade aruanne

 ...arvestab ka arvete maksetähtaegadega.  Algvormil saab ette anda
 • Arve koostamise ajavahemikku
 • Tasumise ajavahemikku
 • Maksetähtaja vahemikku
 • Ladu (milline meie firma allüksus on arve väljastanud)
 • Maksja gruppi või konkreetset maksjat
 • Minimaalset summat (alla selle ei ei loeta võlaks)
 • Arve tüüpi (ostuarved või müügiarved)
 • Aruandesse väljastatavate firmade kuju
  • Puudub
  • Ainult firmad
  • Põhigrupid
  • Ainult grupid
  • Grupid ja firmad
 • Detailsus
  • Arved, ettemaksed
  • Saatelehed
  • Baasvaluutas ja/või dokumendi valuutas
 • Aruande veergudena saab defineerida
  • Maksetähtaeg
  • Hilinetud päevi
  • Arve summa
  • Tasutud summa
  • Tasumata summa
  • Staatus (tasutud, tasumata, osaliselt)