Laekumine

 ... registreerib asjaolu, et klient maksis meile raha. Üks laekumine võib olla seotud ühe või mitme müügiarvega ja vastupidi ka - üks müügiarve võib olla seotud ühe või mitme laekumisega. Müügiarvega sidumata laekumine on (müügi)ettemakse.

Laekumine ja müügiarve peavad olema samas valuutas. Müügiarve kurss ja laekumise kurss võivad muidugi erineda, sellisel juhul tekib kas kursivahe tulu või kursivahe kulu.

Kui nii on seadistatud, siis kaasneb laekumisdokumendi tekkimisega ka raamatupidamislausendite tekkimine.