Logi

...sisaldab kõikide kasutajate kõiki peamisi tegevusi: MoxWare'sse sisenemine ja väljumine, dokumentide lisamine-muutmine, püsitabelites muutuste tegemine, aruannete koostamine jmt.  Logis fikseeritakse:
  • Kuupäev
  • Kellaaeg
  • Isik
  • Sündmus
  • Muu asjassepuutuv info
Logist saab otsida erinevate parameetrite järgi.