Sisekäive

Sisekäibe saatelehtede abil registreeritakse kauba või teenuse liikumine oma ettevõtte piires, oma allüksuste vahel. Kui saatja või saaja või ka mõlemad on defineeritud ladudena, siis toimub automaatselt laoarvestus - kaubad võetakse saatja laost arvelt maha ja saaja lattu arvele.

Vastavalt seadistusele tekivad ka sisekäivet kajastavad raamatupidamislausendid.