Sisekäibe saatelehtede register

 ...on vajalik juba sisestatud saatelehtede kuvamiseks, muutmiseks, printimiseks, konteerimiseks ja konteeringu tühistamiseks. Kuvatakse
 • Kuupäev
 • Number
 • Saatja kood
 • Saaja kood
 • Summa (laohindades)
 • Muutja kood
 • Viimase muutmise kuupäev ja kellaaeg
 • Kommentaar
 • Konteeringu tunnus
Veergude järjekorda saab muuta. Mittevajalikke veerge saab ka mitte kuvada. Saatelehti saab otsida järgmiste parameetrite järgi:
 • Kuupäevad
  • Kuupäevade vahemik
  • Perioodi järgi (täna, jooksev nädal, jooksev kuu, jooksev aasta, eelmise kuu algusest, eelmine kuu, eelmine aasta)
  • Viimased X päeva
 • Numbrite vahemik
 • Saatja
 • Saaja
 • Muutmise vahemik
 • Koostaja või muutja
 • Toote kood
 • Toote grupi kood
 • Kommentaar
 • Summa vahemik
 • Konteeringu järgi (kõik, konteeritud, konteerimata)