Sisekäibe saatelehe sisestamine-muutmine

Selle tegevuse käigus sisestatakse uus sisekäibe saateleht või muudetakse juba sisestatud saatelehe andmeid:
 • Kuupäev
 • Number (võib võtta sarjast)
 • Saatja
 • Saaja
 • Kommentaar
 • Read
  • Toote kood
  • Kogus (tükkides)
  • Kasid (kui kastid on seadistatud)
  • Laohind
  • Partii
  • Müügihind (informatiivsena)
Võib vaadata tekkinud konteeringuid (raamatupidamislausendeid).