Taastamine

Taastamise all mõistame MoxWare's voolukatkestustest ja muudest taolistest keskkonna põhjustatud vigade kõrvaldamist. Eemaldatakse
  • Dokumentide lukustused. Nimelt lukustatakse dokument (näiteks müügisaateleht) muutmise ajaks nii, et teised kasutajad ei saa sama dokumenti muuta. Kui nüüd MoxWare töö jõuga lõpetada, siis jääb see lukustus kehtima ja seda dokumenti ei saagi enam muuta. Sellise olukorra vältimiseks ongi tarvis dokumentide lukustused eemaldada. Muidugi peab olema veendumus, et samal ajal MoxWare'ga dokumente ei muudeta.
  • Tõkestused. Tõkestus on müüdava koguse ajutine reserveering laos. Tõkestus kehtib momendist, kui müüdav kogus sisestatakse müügisaatelehele kuni momendini, kui dokument salvestatakse. Kui MoxWare töö jõuga lõpetada selles ajavahemikus, siis jääb tõkestus kehtima. Jällegi - tõkestuste eemaldamisel peab olema veendumus, et samal ajal ei sisestada müügisaatelehti.