Tootmine

...on ühest küljest väga ettevõttespetsiifiline, kuid teisest küljest leidub erinevate tootmiste vahel alati ühisjooni : retseptid, pooletooted, materjalide mahakandmine, tootmislao mõiste, erinevate omahindade arvutamine. MoxWares realiseeritud tootmise moodul võimaldab tootmisega kaasnevat infot sisestada ja saada erinevaid aruandeid.