Algsaldod

Kontode algsaldod
Klientide algsaldod kontodel
Projektide algsaldod kontodel
Kulukohatde algsaldod kontodel

Algsaldode test

Kontoplaanis kahepoolseks kuulutatud konto algsaldo peab olema kliendide vahel laiali jagatud.
Algsaldode test kontrollib klientide algsaldode vastavust kontode algsaldodega kahepoolsetel kontodel.