Dokumendid

PEaxi saab sisestada, konteerida ja printida järgmisi dokumente:
  • Kassa sissetulekuorder
  • Kassa väljaminekuorder
  • Eestisisene maksekorraldus
  • Arve
  • Ostuarve
Kassaorderite alusel saab koostada kassaraamatu

Maksekorradlusi saab koostada tasumata ostuarvete alusel.
Koostamisega tehtud maksekorraduse konteerimisel tekivad ostureskontrosse kohe vastavad seosed.

Maksekorraldusi saab eksportida pangasideprogrammidesse (Swed, SEB, Sampo, Nordea)