Liitkanded

Võimaldab kuust-kuuse korduvate sarnaste kannete kiiret sisestamisest eelnevalt kirjeldatud maski alusel.

On võimalik koostada mask, kuhu on salvestatud muutumatud andmed (näiteks deebetkonto, kreeditkonto, klient, dokumendi tüüp, projekt, kulukoht). Päevaraamatusse kannete tegemiseks tuleb täita lüngad (näiteks kuupäev, summa, dokumendi number) ja saab kiirelt tekitada vastavad kanded päevaraamatusse.