Päevaraamat

Päevaraamatu kanded sisaldavad järgnevaid väljasid:
 • Kande number
 • Kuupäev
 • Deebetkonto
 • KreeditKonto
 • Firma
 • Summa
 • Dokumendi tüüp
 • Dokumendi number
 • Kulukoht
 • Projekt
 • Kommentaar
Päevaraamatusse saab kandeid lisada, muuta ja kustutada majandusaasta piires.

Summa väljale saab sisestada valemit õige summa leidmiseks.
Sisetades summa väljale numbri asemel valemi 100+10% ilmub summa väljalt lahkudes sinna 110.
Kasutada saab:
 • liitmist
 • lahutamist
 • korrutamist
 • jagamist
 • protsentarvutust
Päevaraamatust saab kandeid otsida ja näidatavate kannete hulka piirata ühele või mitmele väljale seatud piirangute alusel.