Perioodide lõpetamine

Arvestusperioodi ja majandusaasta lõpukannete automaatne tekitamine eelnevalt kirjeldatud seoste alusel.

Võimaldab tulu- ja kulukontod sulgeda 'ühe näpuliigutusega' ja kanda kasum(kahjum) 'Kasumi-kahjumi koondkontole'.