Raportid

Päevaraamat
Pearaamat
Käibeandmik
Kliendi käibeandmik

 • kliendi ja/või  konto käibeandmik antud perioodil

Maatriksbilanss 

 • ristaruanne deebetkonto ja kreeditkonto järgi

Vaba ristaruanne 

    võimaldab koostada ristaruande vabalt valitud kahe tunnuse järgi järgmiste hulgast:
 • Deebetkonto
 • Kreeditkonto
 • Klient
 • Dokument
 • Kulukoht
 • Projekt
 • Päev/Kuu/Kvartal/poolaasta/Aasta

Grupeeritud ristaruanne:

 • võimaldab koostada ristaruande vabalt valitud kolme tunnuse järgi

Kulukohtade analüüs
Projektide analüüs

Bilanss (2 skeemi)
Kasumiaraunne (2 skeemi)
Käibedeklaratsioon

Vabalt kujundatavad aruanded:

 • Rahavoogide aruanne
 • Eelarve
 • Majandusseisundi analüüs
 • Kasutaja poolt kirjeldatavad aruanded...