Saldod

Võimaldab leida
  • konto ja kliendi saldo etteantud kuupäeva seisuga
  • konto saldo projektil etteantud kuupäeva seisuga
  • konto saldo kulukohal etteantud kuupäeva seisuga
Võimaldab koostada
  • konto ja kliendi saldoraamatut etteantud ajavahemiku kohta erineva detailsusega
             a)  konteeringud
             b)  dokumendid
             c)  kontod
  • konto saldoraamatut projektil etteantud ajavahemiku kohta
  • konto saldoraamatut kulukohal etteantud ajavahemiku kohta
Vaadelda saldot kontol firmade lõikes
Koostada saldoteatisi nii ostjatele kui hankijatele