Vahendid

Kaitsekoopia
Varukoopia tegemine andmebaasist
Tühja andmebaasi taastamine
(on soovitatav kasutada ainult peale demoga tutvumise lõppu ja enne tegelike andmete sisestamist)
Demoandmebaasi taastamine
(on soovitatav kasutada ainult demoga tutvumise ajal uue 'korrektse' demoandmebaasi tekitamiseks)
Registreerimine/Nime muutmine
Võimaldab telefoni teel saadavate koodide abil demoversiooni tööversiooniks muuta ja muuta vajadusel firma nimetust.
Vabad aruanded
Võimaldab lisada vabasid aruaneid
Raportite loend
Võimaldab programmi uusi väljundvorminguid
Häälestamine
Programmi parameetrite muutmine
Uuendamine
Võimaldab programmi uude versiooni üle tõmmata andmed vanemast versioonist ja
juhul, kui andmeid hoitakse aastate kaupa eraldi andmebaasides, siis uuendada algsaldot vana aasta andmete alusel
Kasutajad
Kasutajate lisamine ja kasutajaõiguste muutmine