Aktsiisilao moodul

Alkoholi, tubaka ja kütuse aktsiisilao moodulitega on võimalik jälgida aktsiisiga maksustamise alla kuuluvaid ja mittekuuluvaid kaupu, aktsiisimäärade, aktsiisivabastuste ja ajutise aktsiisivabastuse juhtude lõikes.
Lisanduvad funktsioonid:
· Aktsiiside register EKN koodide ja aktsiisi liikide põhiselt
· Saateleht A koos lisadega
· Saateleht T koos lisadega
· Saateleht AAD koos lisadega
· Saateleht SAAD koos lisadega
· Saatelehtede A ja AAD tagastamise kontrollfunktsioon
· Päeva lõpu maksukohustuse seisu aruanded
· Tagatise arvutus tekkinud/tekkida võiva maksukohustuse järgi perioodi kohta
· Aktsiisideklaratsioon etteantud perioodi kohta
· Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruanne etteantud perioodi kohta