Arvete moodul

Arvete mooduliga saab pidada laoteenuste arvestust ning koostada teenuste arveid.
Lisanduvad funktsioonid:
· Hoiustamise ja -lisateenused
· Kliendipõhised hinnakirjad
· Müügiarvete manuaalne koostamine
· Müügiarvete automaatkoostamine
· Kreeditarved
· Ostuarved
· Arvete saatmine raamatupidamisse
· Teenuste ja arvete aruanded