Intrastat moodul

Intrastat aruannete mooduliga saab koostada Euroopa Liidu liikmesriikidega teostatud kaubavahetuse aruandeid statistikaametile.
Lisanduvad funktsioonid:
· Lisainfo sisestamine kauba sissetulekul ja väljaminekul
· Abitabelid Intrastati jaoks
· Intrastati aruande elektroonilise kuju formeerimine Statistikaameti Exceli mooduli jaoks.