Tollilao Korduma Kippuvad Küsimused

Milliste ladude jaoks sobib “Eurotec Tolliladu” programm?
Sobib eri häälestuses kõikidele ladudele, kes hoiustavad eri re˛iimidel võõrast või oma kaupa. Näiteks tolliladu, terminal, hoiukoht, privaatladu, vabatsoon, aktsiisiladu, rendiladu, laohotell jne.

Kas Eurotec Tolliladu vastab Maksu- ja Tolliameti nõudmistele?
Jah (hetkeseisuga alates versioonist 4.98), kuid mõne firma kohta võib olla ka erinõudmisi või lihtsustusi.

Meil on ka Euroopa Liidu kaupu laos- kuidas saame nende kaupade arvestust pidada “Eurotec Tollilaoga”?
Selleks tuleb soetada eraldi andmebaas, kus arvestus käib sarnaselt tollilaole.

Kas tollilao ja terminali kohta peetakse eraldi arvestust?
Jah, sellel juhul tuleb soetada põhiandmebaas ja lisaandmebaas.

Kui tahame lisaks põhiarvutile kasutada programmi ka teisest arvutist, kas peame siis midagi juurde ostma?
Kui korraga ei ole vaja kasutada sama andmebaasi, siis lisalitsentsi vaja ei ole- näiteks üks võib tegeleda tollilao andmebaasis, teine terminali andmebaasis. Kui aga mõlemad kasutajad tahavad korraga kasutada ühte andmebaasi, siis peab juurde ostma ühe kasutajalitsentsi.

Kas kasutajalitsents kehtib ühe andmebaasi kohta?
Ei, kasutajalitsents kehtib kõigi soetatud andmebaaside kohta.

Kui programmi kasutatakse mitmest arvutist, kas siis on vaja eraldi serverit?
Ei, serveriks võib olla ka suvaline töömasin.

Kas programmi saab kasutada ka üle interneti teises töökohas?
Jah, kui kasutusel on kaugtöölaua süsteem (“Remote Desktop”).

Kui meil on nii aktsiisilaos nii alkohol, kui tubakas, mis litsentsid peame siis soetama?
Siis tuleb lisaks põhimoodulile soetada veel alkoholiaktsiisi moodul ja tubakaaktsiisi moodul.

Kas programmis saab koostada hoiustamise jms arveid?
Jah, saab koostada nii hoiustamise kui muude lisateenuste eest arveid, kui on olemas teenusearvete moodul.

Kas programmile tehakse meie spetsiifikast lähtuvaid täiendusi?
Jah.